نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


پیام افغانستانی های ساکن تورنتوی کانادا

جمعه 7 مارس 2014, :نویسنده: حسين زاهدی

پیام افغانستانی های ساکن تورنتوی کانادا
در پیوند به فاجعه ی شهادت سربازان پر افتخار ارتش ملی افغانستان در ولایت کنر.

جامعه ی افغانی تورنتوی کانادا با احساس درد و اندوه عمیق، از شهادت سربازان دلیر ارتش ملی در غازی آباد ولایت کنر توسط طالبان سیاه اندیش، دشمنان صلح، آزادی و استقلال افغانستان مراتب همدردی و غم شریکی خویش را به خانواده های شهیدان و تمام مردم افغانستان ابراز میدارد.

ما سیمای شیطانی سازمان استخبارت نظامی پاکستان (ISI) به وسیله ی عمال آن، گروه دهشت افگن طالبان را در عقب این رویداد تروریستی مشاهده میکنیم و بدین باوریم که دشمنان افغانستان تلاش دارند تا با راه اندازی همچو توطئه های بزدلانه اراده و خواست مردم افغانستان برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی کشور را به چالش بکشند.

ما از حامد کرزی رییس جمهور افغانستان میخواهیم که به رفتار مبهم و دو پهلو و مماشات با تروریستان و دشمنان صلح و آرامش کشور پایان بخشیده و با حرمت گذاری به جانبازیهای نیروی های امنیتی و دفاعی قاطعانه در کنار مردم افغانستان بی ایستد.

ما از فعالان سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه های آزاد و کاربران شبکه های اجتماعی تقاضا میکنیم تا در جهت ایجاد جنبش مقاومت مدنی در مقیاس فراگیر و سراسری علیه پالیسی های مشکوک و حکومت افغانستان در قبال اوضاع جاری کشور، تلاش نموده و حرکت های اعتراضی پراگنده و انفرادی کنونی را در مسیر فراگیر و اثر گزار سوق دهند.

ما از تمام هم میهنان به هر قوم و قبیله و منطقه ی که تعلق دارند تقاضا میکنیم تا با حفظ همدلی و یکپارچگی ملی، چون مشت واحد و آهنین در برابر دشمنان صلح و آزادی، سازش ها و توطئه های عمال داخلی آنها بی ایستند و حمایت و پشتبانی خویش را از مدافعان کشور – نیروهای امنیتی و دفاعی هرچه بیشتر تقویت بخشند.
دوم مارچ 2014 تورنتو - کانادا


<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH331/dsc_0021-e9b01.jpg' width='500' height='331' alt="" />

https://plus.google.com/u/0/photos/107832978473244162379/albums/5986566799299731409

<:voir_en_ligne:> : http://kabulpress.org/my/spip.php?a...

The Hazara, most Persecuted People in the World

 هزاره ها، سرکوب شده ترین مردم جهان

Kite Runner' film banned in Afghanistan

سانسور شده در افغانستان

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Flyktningkonvensjonen | Refugee  Convention | کنوانسیون پناهنده English  Norsk  دری

Norway is the most democratic country in the world!

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.