نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


از روز جهانی زن در بامیان تجلیل شد

چهار شنبه 12 مارس 2014, :نویسنده: نجیبه نوری - بامیان باستان

هشتم مارچ(17 ماه حوت) برابر است با روز جهاني زن كه معمولا اين روز درسراسر جهان با برگزاري كنفرانس ها وبرنامه های مختلف با حضور هزاران تن از خانم ها تجليل مي شود.
در اين روز مردها برعلاوه تبريكي روز جهاني زن را به آنان، تحايفی نيز براي خانم ها اهدا مي كنند واين روز در افغانستان نيز بعد از سقوط حاكميت گروه طالبان در مركز و ولايات هرساله با حضور پر شكوه خانم ها تجليل مي گردد.

<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH282/bamiyan8march_1_-7a06a.jpg' width='500' height='282' alt="" />

امسال نیز همانند سالهاي گذشته مراسم تجليل از روز جهاني زن در بامیان برگزار شد اين روزطي مراسم خاصي با راه اندازی مسابقه ی دوش بین دختران، نمایش صنایع دستی زنان، نمایشگاه عکس، نقاشی و تیاتر تجلیل شد.
یک تن از دختران که در مسابقه ی دوش شرکت کرده بود می گوید ما بخاطر می دویم که این روز را از این طریق به زنان تبریک بگوییم وی می گویدزنان می توانند افغانستان را آباد کنند.

فاطمه محسنی یکی از زنان بامیان می گوید که زنان می توانند در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و بخش های مختلف دیگر سهم گرفته و فعالیت خوبی داشته باشند که امروز با راه اندازی مسابقه ی دوش نشان دادند که توانایی در عرصه های مختلف را دارند.
در حالی از روز جهانی زن تجلیل می شود که زنان با چالش های زیادی مواجه هستند، که در این اواخر خشونت علیه زنان در بامیان افزایش را نشان میدهد، به گفته ی رییس امور زنان این ولایت نه تنها به دوسیه ی عاملین این خشونت ها رسیده گی درست نمی شود بلکه، مدافعین حقوق زن نیز از سوی محاکم این ولایت مورد توهین و تحقیر قرار می گیرد.

آگاهان امور وكارشناسان مسايل سياسي وفرهنگي همواره علت اساسي مشكلات زنان را در افغانستان بیسوادي عنوان مي كنند.

<img
src='http://kabulpress.org/my/local/cache-vignettes/L500xH282/bamiyan8march_4_-e6669.jpg' width='500' height='282' alt="" />

<:voir_en_ligne:> : http://kabulpress.org/my/spip.php?a...

The Hazara, most Persecuted People in the World

 هزاره ها، سرکوب شده ترین مردم جهان

Kite Runner' film banned in Afghanistan

سانسور شده در افغانستان

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Flyktningkonvensjonen | Refugee  Convention | کنوانسیون پناهنده English  Norsk  دری

Norway is the most democratic country in the world!

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.