نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


علت جستجوی پناهگاه و ترک وطن عمده ترین وسرنوشت سازترین سوال در پروسه رسیدگی به درخواست پناهندگی!

سه شنبه 10 ژانويه 2012, :نویسنده: علی زاده

افغانستان سرزمین نابسامانی و مشقت های فراوان و خطرناکی بوده است که مردم آن از مشکلات جدی تبعیضی، اجتماعی، جنسیتی، رفاهی و همچنان عدم اطمینان امنیتی و خشونت های مختلف ومتعدد رنج برده ومی برند. بنابر همین دلایل و احتمالا علل دیگر بعضی از افراد و خانواده ها با فراهم شدن فرصت مهاجرت نموده و می نمایند. بخاطر دشوارشدن شرایط پناهنده پذیری درجهان، پناهنده شدن در کشور های مختلف ملتزم کسب اطلاعات از قوانین وظرفیت های مختلف کشور مورد نظر می باشد که در خیلی از موارد پناهجویان افغانستانی به آن توجه لازم را مبذول نداشته بعد از رسیدن به مقصد با مشکلات جدی مواجه می شوند. در این متن و در ادامه نوشته های قبلی در باره
علت جستجوی پناهگاه و ترک وطن که یک سوال عمده در جریان طی مراحل پناهندگی است بیانات مختصری ارائه میدارم.

هنگام طی مراحل پروسه تقاضا پناهندگی چندین مصاحبه "انترویو" با متقاضیان صورت می گیرد. در جریان مصاحبه سوالات بسیاری از پناهجو پرسیده خواهد شد. پاسخ هر یک سوال دارای اهمیت خاص بوده وعلت ترک وطن و تصمیم برای پناهنده شدن سوال نهایت مهم و سرنوشت ساز میباشد. پاسخ همین سوال مشخص میکند که متقاضی مذکور مستحق پناهنده گی میباشد یا خیر.

طبق معاهده جهانی سازمان ملل متحد در کنوانسیون اپریل سال 1951 منعقده ژینوا، پناهنده چنین تعریف میشود: پناهنده ویا متقاضی پناهنده گی شخصی است که در کشور بومی اش نسبت فعالیت های عقیدتی، "ایدیالوژیک وسیاسی"، جنس، نژاد، زبان، ملیت و قوم مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و یا عملا در خطر شکنجه روحی، فزیکی ، زندان و مرگ قرارمی گیرند.

بنابرین: هیچ دلیلی غیر از دلایل قید شده در کنوانسیون 1951 ژنیو یک پناهجو را مستحق به در یافت پناهندگی مطرح نمی تواند. گرچه در برخی موارد بنا بر دلایل از قبیل بشر دوستی، مریضی های غیر قابل علاج در کشور بومی متقاضی وغیره می تواند باعث پذیرش تقاضای پناهندگی یک پناهجو گردد که همراه با دشواری های خاص طی مراحل شده و زمان بیشتری را دربر خواهد گرفت.

مطابق حقوق تعریف شده بین المللی "هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار در كشورهاى ديگر پناه اختيار نموده پناهگاهى جستجو كند". (ماده‌ی 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

بنابرین وضعیت خراب اقتصادی، رفاهی، معیشتی و یا آسیب های طبیعی "خشک سالی، طوفان، سیل وغیره" باعث پذیرش تقاضای پناهندگی نمی شود. همین طور مشکلات سیاسی اعضای خانواده ویا بستگان درصورت همراه نبودن آنان یکجا با متقاضی ویا عدم علت قناعت بخش که ثابت بسازد در اثر همان مشکلات زندگی متقاضی با خطر مواجه گردیده، چانس پذیرش شخص مذکور را محدود می سازد.

همچنین ارتکاب جرم و قتل که باعث خطر و تهدید جانی یک متقاضای بوده باشد و شخص مذکور مجرم ویا قاتل محسوب گردد، چانس پذیرفته شدن چنین اشخاص بسیار محدود می باشد. برخی از پناهجویان بخاطر جدی جلوه دادن تهدید علیه خویش بناحق ادعا میکنند که گویا کسی را بقتل رسانده اند، لذا ممکن نبوده در کشورش به زندگی ادامه دهند، بناچارترک وطن کرده و تقاضای پناهندگی دارند. یا می گویند، فروشنده مواد مخدر، قاچاقبر، متجاوز و... بوده مشکل پیدا نموده میخواهند پناهنده شوند. تهمت علیه خودتان باعث پیچیده شدن دوسیه شما گردیده، درصورت اثبات جرم زمینه محکمه و زندان را درقبال داشته هر گونه امکان قبولی را منتفی می نماید.

بدین ترتیب دوسیه های را مطالعه نموده ام که مطابق اظهارات صاحب دوسیه شاهدی وی باعث مرگ یک یا چند انسان گردیده، بخاطر به خطر انداختن زنده گی دیگران متقاضیان مذکور هرکدام سالهاست در بلاتکلیفی بسربرده همواره تحت فشار قرار دارند تا این کشور را ترک نموده و به کشور خویش برگردند.

هرگاه پناهجو مظلوم واقع گردیده و درکشور خویش زندگی اش به خطر مواجه باشد. وی مستحق پناهندگی بوده و اگر همین ادعا مطرح خویشرا با ارائه اسناد ومدارک ثابت کرده بتواند، تقاضا پناهندگی وی به بسیار زودی مورد قبول قرار گرفته میتواند.

The Hazara, most Persecuted People in the World

 هزاره ها، سرکوب شده ترین مردم جهان

Kite Runner' film banned in Afghanistan

سانسور شده در افغانستان

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Flyktningkonvensjonen | Refugee  Convention | کنوانسیون پناهنده English  Norsk  دری

Norway is the most democratic country in the world!

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.