Norsk | Italiano | English | Hazaragi/ Dari/ Farsi | Pashto نروژی | ایتالیایی | انگلیسی | هزاره گی/ دری / فارسی | پښتو

Refugee Face

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home


Weather- Oslo

آب و هوای اسلو

Norwegian Directorate of Immigration    اداره مهاجرت نروژ

Viktige lenker | Important Links | پیوندهای مهم

اداره مهاجرت نروژ

مرکز آمار نروژ

برنامه ملی بیمه نروژ

Statistic | Statistisk | آمار

Key figures per 01.01.2010

There are 459 000 immigrants and
93 000 Norwegian-born persons with immigrant parents living in Norway. Together these two groups represent 11.4 per cent of Norway's population.

Immigrants and Norwegian-born persons with immigrant parents are represented in all Norwegian municipalities. Oslo has the largest proportion with 27 per cent, or 160 500 people.

Almost half of all the immigrants come from Asia, Africa or Latin-America. 2 in 10 immigrants have lived in Norway for more than 20 years, and 4 in 10 have lived here for 4 years or less.

57 per cent of all Norwegian-born persons with immigrant parents have parents with an Asian background. 17 per cent are 20 years or older.

Norway Population at 1.10.2010: 4 908 100

Source: www.ssb.no

ارقام کلیدی

چهارصد و پنجاه و نه هزار تن مهاجر و نود و سه هزار تن متولد نروژ با پدر و مادر مهاجر  در نروژ زندگی می کنند. این دو گروه با هم یازده و چهار دهم درصد جمعیت نروژ را تشکیل می دهند.

آن ها در تمام شهرداری های نروژ زندگی می کنند. بیشترین جمعیت مهاجر و کسانی که از پدر و مادر مهاجر در نروژ بدنیا آمده اند، با  تعداد صد و شصت هزار و پنجصد هزار تن در اسلو هستند که بیست و هفت درصد این دو گروه است. تقریبا نیم همه ی مهاجران از آسیا، آفریقا یا آمریکای لاتین هستند.

دو تن از ده تن مهاجر بیش از ده سال و چهار تن از ده تن مهاجر چهار سال یا کمتر در نروژ زندگی کرده اند.

پنجاه و دو درصد از کسانی که از پدر و مادر مهاجر در نروژ بدنیا آمده اند، ریشه آسیایی دارند و هفده درصد بیست ساله یا بیشتر هستند.

جمعیت نروژ تا تاریخ 1.10.2010: 4 908 100

منبع: مرکز آمار نروژ

Norske Media | Norwegian Media | رسانه های نروژ

 

Members of the Storting | Partioversikt  | اعضای استورتینگ، پارلمان نروژ

حزب کارگر

68 عضو پارلمان

Norwegian: Arbeiderpartiet (Ap)

The Labour Party has 64 Members of Parliament and is part of the coalition government with The Socialist Left Party and The Centre Party.

The Party leader, Mr Jens Stoltenberg is the Prime Minister of Norway.
Party leader: Mr Jens Stoltenberg
Parliamentary leader: Ms Helga Pedersen

 Contact: تماس

mailing adress:
Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: ap.postmottak@stortinget.no
Phone: +47 23 31 33 20

Fax: +47 23 31 38 73

حزب ترقی

41 عضو پارلمان

Norwegian: Fremskrittspartiet (FrP)

The Progress Party has 41 Members of Parliament and is the largest opposition party.
Party Chairman: Ms Siv Jensen
Head of parliamentary party group: Ms Siv Jensen

 Contact: تماس

mailing adress:
Fremskrittspartiets stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway

 e-mail: frp.postmottak@stortinget.no
Phone: + 47 23 31 34 18

Fax: + 47 23 31 38 28

حزب محافظه کار

30 عضو پارلمان

Norwegian:

Høyre (H)

The Conservative Party has 30 Members of Parliament.
Party leader: Ms Erna Solberg
Parliamentary leader: Ms Erna Solberg

 Contact: تماس

mailing adress:

Høyres stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: hoyre.postmottak@stortinget.no
Phone:+ 47 23 31 33 45

Fax: +47 23 31 38 51

حزب چپ سوسیالیست

11 عضو پارلمان

Norwegian:

Sosialistisk venstreparti (SV)

The Socialist Left Party has 11 Members of Parliament  and is part of the coalition government with The Labour Party and The Centre Party.


Party leader: Ms Kristin Halvorsen
Parliamentary leader: Mr Bård Vegar Solhjell

 

Contact: تماس

mailing adress:
Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: sv.postmottak@stortinget.no
Phone: + 47 23 31 34 00

Fax: + 47 23 31 38 69

Your

Advertisement

 Here

حزب مرکزی

11 عضو پارلمان

Norwegian:

 Senterpartiet - (Sp)

The Centre Party has 11 Members of Parliament and is part of the coalition government with The Labour Party and The Socialist Left Party.

 Party leader: Ms Liv Signe Navarsete
Parliamentary leader: Mr Trygve Slagsvold Vedum
 Contact :

Contact: تماس

mailing adress:

Senterpartiets stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: sp.postmottak@stortinget.no
Phone: + 47 23 31 33 92/ + 47 22 31 33 94

Fax: + 47 23 31 38 54

حزب دموکرات مسیحی

10 عضو پارلمان

Norwegian:

Kristelig folkeparti (KrF)

The Christian Democratic Party has 10 Members of Parliament.
 Party leader: Mr Dagfinn Høybråten
Parliamentary leader: Mr Dagfinn Høybråten
  Contact: تماس

mailing adress:

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: krf.postmottak@stortinget.no
Phone: + 47 22 23 33 70

Fax: + 47 23 31 38 55

حزب لیبرال

2 عضو پارلمان

Norwegian:

Venstre (V)

The Liberal Party has 2 Members of Parliament.
Party leader: Mr Trine Skei Grande

Parliamentary leader: Ms Trine Skei Grande
  Contact: تماس

mailing adress:
Venstres stortingsgruppe
Stortinget, N-0026 Oslo, Norway
e-mail: venstre.postmottak@stortinget.no
Phone: + 47 23 31 33 62

Fax: + 47 23 31 38 72

The Constitution  | قانون اساسی

Complete text   متن کامل

قانون اساسی نروژ/ تصویب شده در 17 می 1814، آخرین تغییر در تاریخ 20 فبروری 2007

 

The Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently on 20 February 2007.

17th of May Norway’s national day

17 ماه می روز ملی نروژ

Kongefamilien | Royal Family | خانواده شاهی

پرنسس انگرید الکساندرا

متولد 21 جنوری 2004

HRH Princess Ingrid Alexandra

پرنس اسورره ماگنوس

متولد 3 دسامبر 2005

HH Prince Sverre Magnus

ملکه آینده مته ماریت متولد 19 آگوست 1973

نایب السلطنه هاکون ماگنوس

متولد 20 جولای 1973

پرنسس مارتا لوییس

متولد 22 سپتامبر 1971

HH Princess Märtha Louise

ملکه سونیا

متولد 4 جولای 1937

Queen Sonja, born Sonja Haraldsen on 4 July 1937. Married then Crown Prince Harald in Oslo Cathedral on 29 August 1968. Became queen of Norway on 17 January 1991.

شاه هارالد پنجم

متولد  21 فبروری 1937

 

King Harald V, born on 21 February 1937.

قانون اساسی | مقالات 1
پادشاهی نروژ قلمرو آزاد، مستقل، غیر قابل تقسیم و غیر قابل انکار است. فرم آن از دولت سلطنت محدود و موروثی است.

The Constitution | Article 1
The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and inalienable Realm. Its form of government is a limited and hereditary monarchy.


Credit: Photographer and The Royal Court, Norway.

Photographers: Cathrine Wessel/ Dimitri Koutsomytis/ Jo Michael 

 

 

Your

Advertisement Here

Statsminister | Prim Minister  | نخست وزیر

ینس استولتنبرگ

Jens Stoltenberg

Born: متولد  16.03.1959

Telephone: +47 22 24 40 00 تلفن

Family: Married, two children خانواده: ازدواج کرده دارای دو فرزند

Search the Norwegian Laws
Søk i: جستجو در قوانین نروژ

Nøytral   Trunker   Utvid med synonymer
Sami Folk | Sami People | مردم سامی

About the Sámi

 The Sámis are an indigenous people of the Arctic. Other indigenous peoples related to the Sámi are the Inuits in Greenland and Nenets/Komits in Russia.

Publisert av Holmgren, Hanne. Sist endret 05.10.2010

Being an indegenous people means that Sámis inhabited the Nordic region, at the time of the establishment of present States boundaries and that the Sámis has retain some of their own social, economic, cultural and political institutions. Self-identification as indigenous is also regarded as a fundamental criterion for determining our status.
One people in four countires The Sámis live in Norway, Sweden, Finland and Russia. The Sámis' settlement area is called Sápmi. Sámi country stretches from the Kola peninsula in the northeast to Engerdal in South Norway and Idre in South Sweden. The Sámis are a minority in numbers in all four national states, but in central Sápmi the Sámis are in the majority.

 The Sámi national day

The Sámis' national day is common for all Sámi, whether they live in Norway, Sweden, Finland or Russia. In 1993 the national day was celebrated for the first time concomitantly with the official opening in Karasjok of the United Nations' International Day of the World's Indigenous People. The day is celebrated in different ways in the various communities.

It was decided at the 15th Sámi Conference in Helsinki that the national day should be 6 February.
This date was chosen because the first Sámi National Congress was held 6 February 1917 in Trondheim. It was the first time ever that North and South Sámis from different countries had assembled to discuss and shed light on common issues and problems. Elsa Laula Renberg stood behind both the idea and the realization of the congress that gathered over a hundred participants, a large number of whom were women.

 The Sámi national anthem

Sámi soga lávlla or "Song of the Sámi People" was written in 1906 by Isak Saba (1875-1921), a teacher and church cantor from Nesseby.

Isak Saba was the first Sámi to be elected to the Storting (Norwegian Parliament) for the period 1906 - 1909, as representative for the Social Democrats in Finnmark County and spokesman for the Sámi and fishermen. He was re-elected for the next period: 1909 - 1912.
The song was adopted as the Sámi's common national anthem at the Sámi Conference in 1986. Arne Sørlie's melody was adopted as the official anthem at the Sámi Conference in 1992.

The Sámi flag

The Sámi flag is common to all Sámis, regardless of which country they live in. The flag was adopted 15 August 1986 by the 13th Nordic Sámi Conference in Åre, Sweden, and designed by Sámi artist Astrid Båhl from Skibotn in Troms, Norway.

سامی ها مردمی می باشند هستند که مدتی طولانی ساکن چهار کشور نروژ، سویدن، فنلاند، و روسیه می باشند.

روز ملی سامی ها روز ششم فبروری ست.

سرود مردم سامی توسط ایساک سبا نوشته شده که در فاصله ی سال های 1875 تا 1921 اولین نماینده ی سامی ها در استورتیگ یا پارلمان نروژ بود.

پرچم سامی ها که برای سامی ها در چهار کشور می باشد توسط هنرمند سامی اُسترید بوهل طراحی شده است.
زبان سامی از گروه فینو/ اورگیک می باشد و نزدیک به فنلاندی ست. شباهت هایی نیز با نروژی و آلمانی دارد.

The principal motif is taken from the magic drum (runebom) and from the poem "Beaivvi bártnit" by South Sámi Anders Fjellner (1795-1876). In the poem, Fjellner presents the Sámis as the sons and daughters of the sun. The circle is a sun and moon symbol. The sun half of the circle is red and the moon half is blue. The flag contains the Sámi colours: red, green, yellow and blue.

 

The Sámi language

Sámi is part of the Finno-Urgic language group. The closest related language is Finnish, and the similarity is about the same as between Norwegian and German.

The Sámi language traditionally covers parts of Norway, Sweden, Finland and Russia, from the northern parts of Hedmark County in Norway and Kopparbärgslän in Sweden in a 150-300-km wide zone north and south to the eastern parts of the Kola peninsula.
The language area is not uniform and can be divided into different language groups. Some choose to call language groups main dialects. These language groups could just as well be regarded as different languages.
Six of the language groups have their own written language: Enari Sámi, North Sámi, Kildin Sámi, Lule Sámi, South Sámi and Skolt Sámi.
The borders for these language groups do not follow the national borders: Lule and South Sámi are spoken in Norway and Sweden, North Sámi is spoken in Norway, Sweden and Finland. There is no exact register of number of Sámi-speaking people. Based on the report, Survey on the Use of Sámi (Undersøkelsen om bruken av samisk) from 1999, there are an estimated 23,000 Sámi-speaking people in Norway. There are also Sámi-speaking people in Sweden, Finland and Russia.
Facts:
● Finno-Urgic language group
● Closest related langauge is Finnish
● 10 dialects
● 6 written languages
● Oldest Sámi writing from 1557
● Approx. 50% speak Sámi

Source: Sámediggi (Parliament) official website

Norsk Språk | Norwegian Language | زبان نروژی 

Norway has two official languages:

Bokmål  and Nynorsk

The Constitution | Article 110 a
It is the responsibility of the authorities of the State to create conditions enabling the Sami people to preserve and develop its language, culture and way of life.

نروژ دو زبان رسمی به اسم بوک مول و نی نشک دارد.

 بخش یکم ماده 110 قانون اساسی:

 این وظیفه مسئولان حکومت است که شرایطی ایجاد کنند تا مردم سامی زبان، فرهنگ  شیوه ی زندگی خود را حفظ کرده و توسعه دهند.

Norskprøver for voksne innvandrere
Tests in Norwegian for immigrants

امتحانات نروژی برای مهاجرین

Prøve Prøvedato Påmeldingsfrist Prøvebevis sendes
Norskprøve 2

زمان امتحان 2 نروژی

31. januar 2011 09. desember 2010 07. mars 2011
  30. mai 2011 11. april 2011 04. juli 2011
  24. oktober 2011 14. september 2011 28. november 2011
Norskprøve 3

زمان امتحان 3 نروژی

01. februar 2011 09. desember 2010 07. mars 2011

اطلاعات بیشتر

31. mai 2011 11. april 2011 04. juli 2011

Click for more info

25. oktober 2011 14. september 2011 28. november 2011

Gruble

Alfabetisering

Oppg. 1

Oppg. 2 (motsatt)

Oppg. 3
Oppg. 4 (motsatt)

Oppg. 5

Alfabetet

Diktater
Å-lyden

J-lyden

O-lyden

Æ-lyden

Kj-lyden

Skj-lyden

Dobbel konsonant

Vanskelige ord 1

Vanskelige ord 2

Ett eller flere ord 1

Ett eller flere ord 2

Bokstaver:

 

Stavelser:

[3]

 

Bokstavstokk
Bokstavene står hulter til bulter. Din oppgave er å sette dem sammen til det riktige ordet.

Finn verb og substantiv
En tekst hvor du skal plukke ut alle verbene eller substantivene.

De fire store
Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Jonas Lie. Hva kan du om dem og deres verker?
Klarer du denne er du god!

Learn Norwegian  نروژی بیاموز

På vei

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17

Her på berget

Gruble

Lesetester
Test din lesehastighet og leseforståelse
Test nr. 1
Test nr. 2
Test nr. 3
Test nr. 4

Test nr. 5

Synonymer
Oppgave 1
Oppgave 2

Finn den riktige ordklassen
Ordklasser (lett)
Ordklasser (vanskelig)

Vikinger | Vikings | وایکینگ ها

The term Viking (from Old Norse víkingr) is customarily used to refer to the Norse (Scandinavian) explorers, warriors, merchants, and pirates who raided, traded, explored and settled in wide areas of Europe and the North Atlantic islands from the late eighth to the mid-11th century. Read more...

چنین بر می‌آید که نورس‌ها دسته‌ای از توتون‌هایی بودند که نیاکانشان از دانمارک و دریای میان نروژ و دانمارک یا سکاژراک و دریای میان سوئد و دانمارک یا کاتگات سفر کرده، خود را به سوئد و نروژ رسانیده و جانشین مردمان سلتی تباری شده بودند که آن‌ها نیز پیشتر خود یک تبار همخون با لاپلاندی‌ها و اسکیموها را بیرون رانده و جایگزینشان شده بودند. شرح بیشتر

 

Emergency Numbers

110 - Fire آتش نشانی

112 - Police پلیس

113 - Ambulance آمبولانس

Henrik Ibsen

Nobels Fredspris | The Nobel Peace Prize | جایزه صلح نوبل

هنریک ایبسن

Playwright, theatre director, and poet

نمایشنامه نویس، کارگردان تیاتر و شاعر

Edvard Munch

ادوارد مونک

نقاش Painter

Official Website سایت رسمی

THE NOBEL PEACE PRIZE جایزه صلح نوبل

Nobel days روزهای نوبل

Universitetet | University | دانشگاه

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Harstad

Kunsthøgskolen in Bergen

Handelshøyskolen BI

Universitetet i Stavanger

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Nesna

Norges Handelshøyskole

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Universitetsstudiene på Kjeller

Høgskolen i Bergen

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen i Saami

Høgskolen i Bodø

Norges idrettshøgskole

Høgskolen i Narvik

 

Norges musikkhøgskole

Høgskolen i Akershus

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Kunsthøgskolen i Oslo

Høgskolen i Finnmark

NLA-høgskolen

Diakonhjemmet høgskole

Høgskolen i Hedmark

Norges Veterinærhøgskole

Nasjonalbiblioteket | National Library | کتابخانه ملی
 
Nasjonalmuseet | National Museum  | موزیم ملی

Collections مجموعه ها

Statens Vegvesen | Public Roads Administration | مدیریت راه های همگانی

Asylmottak | Reception centers for asylum seekers | مراکز پذیرش پناهجو

Click here and see a full list of reception centers (Address, email and telephone number) for refugees in different part of Norway including Oslo.

اینجا را کلیک کرده و فهرست کاملی از مراکز پذیرش پناهجو (آدرس، ایمیل و شماره تلفن) را در نقاط مختلف نروژ به شمول اسلو بیابید.

Mirror websites: www.refugeeface.com www.refugeeface.net www.refugeeface.org www.refugeeface.eu www.flyktninger.com

  SOCIALIZE

Integrasjon | Menneskerettigheter | Norges Nyheter: No /En| Flerkultur | Lær Norsk| Multimedia |Om Oss | Kontakt

Integrazione Diritti Umani Italian News: It/En|  Multiculturale | Impara l'italiano| Multimedia |About Us | Contatti

Integration | Human Rights | Norway News: No /En| Multi-Cultural | Learn Norwegian | Multimedia | About Us | Contact | Home

© 2011 Refugee Face | Flyktninger

Privacy | Term of use | Register | Login | Designed by IP Plans

The Universal Declaration of Human Rights: Article 14.

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.